355 < d 1600

ÖNEMLİ NOTLAR

–  Aşağıdaki talimatlar adım adım izlenmelidir.

–  Dar toleranslı boru kullanılması tavsiye edilir.

–  Kaynatılabilir borunun SDR değeri EF manşon üzerindeki barkod etiketinde bulunmaktadır.

–  Montaj teknisyeni büyük manşon montajı konusundaeğitilmiş ve sertifikalandırılmış olmalıdır.

–  PP, PVC gibi diğer boru malzemeleri ile kaynak yapılamaz.

–  Montaj yapılacak bölgenin ortam sıcaklığı 0°C-45°Caralığında olmalıdır. Ortam sıcaklığı bu sınırlar içindedeğilse mutlaka kaynak çadırı kurulmalıdır.

–  Güvenlik açısından kaynak esnasında kaynak böl­gesinden en az 1 mt uzakta durulması tavsiye edilir.

a01

1. Borunun Kesilmesi:
Boru kendi ekseni ile dik açı yapacak şekilde kesilmelidir. Kesme işlemi için PE boru kesici veya plastik malzeme kesmek için uygun dişleri olan bir testere kullanılabilir.

dikkat

Borunun düzgün bir şekilde kesilmemesi, manşondaki metal sargıların belli bölgelerde boruya temas etmemesine neden olur. Bu ise aşırı ısınmaya ve erimiş malzemenin kontrolsüz bir biçimde akmasına neden olabilir. (Fig. 1)

a02

2. Kaynak Alanının İşaretlenmesi
Kaynak alanı, borunun manşonun içine gireceği derinlik olarak tanımlanabilir. Manşonun boyunu ölçün ve yarı uzunluğunu hesaplayın (Fig. 2) Manşon yarı boyu + 10 mm’lik uzunluğu boru üzerinde işaretleyin (Fig. 3).

a03

3. Ovalliğin Kontrol Edilmesi
PE borularda var olabilecek ovallik mutlaka kontrol edilmelidir. Bu kontrolü Fig. 4 ve 5’te gösterildiği gibi borunun birkaç noktasından yapın.

a04

Eğer boruda ovallik varsa ovallik kelepçesi kullanın (Fig.6).

a05

Ovallik kelepçesi takıldıktan sonra boru ovalliği tekrar kontrol edin ve gerekiyorsa kelepçe yeniden pozisyonlandırın (Fig. 7 and 8).

a06

4. Boru Yüzeyinin Kazınması
Kaynak işlemine başlamadan once boru yüzeyinde oluşan oksitli tabakayı temizlemek için bir kazıyıcı yardımıyla boruyu kazıyın (Fig. 9).

a07

dikkat

Oksitli tabakanın tamamen ortadan kalkması için borunun üzerindeki işaret silinecek ve talaş oluşacak kadar kazınması gerekmektedir. Yüzeyi kazınmış olan boruyu kirden ve istenmeyen hava şartlarından uzak tutmaya özen gösterin. Borunun ucunda oluşabilecek talaşlar bir kazıma bıçağı ile temizlenmeli ve köşeler yuvarlatılmalıdır (Fig. 10).

a08

5. Kaynak Bölgesinin Temizlenmesi:
Manşonu ambalajından çıkartın ve hasarlı olup olmadığı kontrol edin. Manşonun kaynak alanına kirli veya yağlı elle ellemeyin (Fig.11).

a09

Kaynak yapılacak boru ve manşon yüzeyleri temiz olmalı, yüzey üzerinde yağ, kir vs. olmamalıdır. Kaynak işlemine başlamadan önce manşonun iç, borunun dış yüzeyini uygun bir temizleme maddesi ile temizleyin (Fig. 12 ve 13).

a010

Temizleme maddesi olarak izopropil alkol kullanılabilir. (Alkol içeriği hacimce %96’dan az olmamalıdır). Temizleme maddesini emici özelliğine sahip ve parçacık bırakmayan bir bez üzerine dökerek kullanın.

dikkat

Temizlenmiş yüzeyleri kirden ve istenmeyen hava şartlarından uzak tutmaya özen gösterilmelidir.

6. Borunun Manşon İçine Yerleştirilmesi:
Manşonu, borunun işaretli alanını içine alacak şekilde boruya sokun. Borunun işaretlenmiş bölgesi manşon içine rahatlıkla girebilmelidir. Bunun için gerekirse boruyu tekrar kazıyın.

a011

dikkat

Boruyu manşon içine sokarken manşonun kontak terminallerinin üstte kalmasına dikkat edilmelidir. Borular eğilme gerilimine maruz kalmamalı ve manşonun içerisinde kendi ağırlıklarını rahatlıkla taşıyabilmelidir. Borunun serbest uçlarına destek konulabilir. Diğer boru ucunu da aynı şekilde hazırlayın. Boru ve manşonun aynı eksende olduğundan emin olunmalıdır (Fig. 14).

a012

Boru ve manşon arasındaki boşluğu boru çevresi boyunca kontrol edin. Lokal boşluklar varsa tahta parçaları (en fazla 3 cm uzunluğunda ) yardımıyla ovalliği dağıtın ve tüm boru çevresi boyunca boşlukların eşit olmasını sağlayın (Fig. 15). Boşlukları ölçün. Boşluk 2 mm’den küçükse Elektrofüzyon Kaynak işlemine geçin. Boşluk 2-3 mm arasında ise önce “Ön Isıtma Prosedürü”nü uygulayın, sonra Elektrofüzyon Kaynak işlemine geçin.

a013

7. Elektrofüzyon Kaynak:
Montaj talimatları adım adım izlenmiş ve herhangi bir problem yok ise kaynak işlemi universal bir EF kaynak makinesi kullanılarak yapılabilir. Makinenin soket uçlarını manşonun kontak terminallerine sokun (Fig. 16). Kaynak bilgileri manşon üzerindeki barkod etiketinde bulunmaktadır. Kaynak bilgilerini barkod okuyucu yardımıyla otomatik olarak veya manuel olarak makineye girin (Fig. 17). Makine ekranındaki bilgiler ile barkod üzerindeki bilgileri kontrol edin. Kaynağı başlatın. Kaynak işlemi tamamlandıktan sonra, mutlaka soğuma süresi kadar bekleyin. Bu süre içerisinde kaynak yapılmış bölgeyi hareket ettirmeyin.

a014

dikkat

Kaynak işlemi esnasında herhangi bir hata oluşur ise eriyen PE malzeme etrafa sıçrayabilir. Bu nedenle güvenlik açısından, kaynak işlemi esnasında en az 1 mt uzakta durmaya dikkat edin. Kaynak işlemi herhangi bir nedenle (enerji kesintisi, vb.) kesintiye uğrar ise kaynaklı parçanın soğuması için yeteri kadar beklendikten sonra kaynak işlemine devam edilebilir. TEGA Manşonlarının soğuma süreleri barkod etiketleri üzerinde verilmiştir.